Stomatologie drobných savců

U našich pacientů z řad drobných savců představuje onemocnění dutiny ústní velmi významnou část závažných zdravotních problémů.

Zuby králíků, morčat, činčil a osmáků degu jsou zuby takzvaně hypselodontního typu. Tyto zuby se vyznačují kontinuální erupcí, tedy neustálým růstem a velmi dlouhou korunkou. Tyto zuby nemají vytvořený pravý anatomický kořen.

Kontinuální tvorba a růst zubu je v rovnováze s jeho opotřebením během žvýkání. Výsledkem je rovnovážný stav, kdy délka zubu zůstává kontinuální. To zajišťuje dlouhodobou a správnou funkci zubu. Pro představu je rychlost růstu řezáku u morčete 1,4–1,9 mm za týden u horních řezáků a 1,2–2,4 mm za týden u spodních řezáků. Ke správnému obrušování zubů dochází při správném žvýkání. Pro králíka je velmi důležité, aby měl během dne neustále možnost něco žvýkat. Pokud k tomu nedochází, následuje nejdřív změna způsobu žvýkání a následně změna stavby chrupu a rozvoj patologických změn. Tento problém mohou způsobovat různé příčiny. Může se jednat o cizí tělesa, nádory, infekce, jakákoliv poranění a bolestivé stavy, ale nejčastější příčinou bývá špatná strava, a to zejména u králíků. U králíků bývá nejčastějším důvodem nedostatek vlákniny, hlavně sena a trávy v potravě. Stravu musíme co nejvíce přizpůsobit přirozeným podmínkám. Králík by měl mít neustále k dispozici kvalitní trávu, ideálně v kombinaci s kvalitní pastvou nebo čerstvou trávou (pozor, nesmí dostávat trávu ze sekačky!). Zeleninu může dostávat příležitostně. Ovoce, suché pečivo a zrní nejsou vhodné, obsahují nesprávný poměr vápníku a fosforu a velké množství sacharidů. Neméně důležitý je také dostatek přirozeného pobytu na slunci kvůli dostatku vitamínu D, který je důležitý pro metabolizmus kostí, tedy i čelistí.

V naší praxi se u drobných savců nejčastěji setkáváme například s těmito onemocněními: syndrom onemocnění dentice, malokluze – defektní postavení zubů, eroze na sliznici dutiny ústní, hyperplazie (zbytnění) dásní a abscedace stomatologického původu, traumata čelistí a zubů, fraktury zubů a apikální a koronální přerůstání zubů. Našim pacientům se nevyhýbají bohužel ani neoplastická – nádorová onemocnění v oblasti tlamičky.

Většina pacientů se s onemocněním dentice prezentuje zejména těmito příznaky:

• Ztráta hmotnosti
• Snížení příjem krmení až anorexie
• Slinění
• Snížená kvalita srsti
• Problémy s dýcháním (zejména u osmáků degu)
• Otoky a „boule“ v oblasti hlavy (abscedace)
• Viditelné poruchy růstu řezáků („křivé zuby“)
• Vybíravost v jídle a změna preferencí u jednotlivých složek potravy
• Snížené množství trusu
• Výtoky z očí 

thumbnail_IMG_6471


Pokud u svého mazlíčka pozorujete některý ze zmiňovaných problémů, doporučujeme neprodleně kontaktovat ošetřujícího lékaře a nechat mazlíčka vyšetřit. Majitelé našich drobných pacientů jsou vždy v době zápisu do kartotéky upozorněni na důležitost včasného informování o špatném stavu zvířete, někdy může jít doslova o hodiny. Drobní savci nejsou jako pes nebo kočka, mají velmi rychlý metabolizmus a v případě špatného kondičního stavu, nebo u velmi drobných zvířat, může již 24hodinová hladovka skončit fatálně. Jakmile se majitel se svým miláčkem dostaví na naše pracoviště, pečlivě si popovídáme o problému, který pozoruje. Neméně pečlivě zaznamenáme veškeré skutečnosti do karty pacienta a majitele se doptáváme na veškeré náležitosti ohledně pacienta. Někdy se může rozhovor mezi lékařem a majitelem zdát zbytečně dlouhý a pro majitele nepodstatný. „Oni přeci přišli s jasným problémem, a my pořád jenom povídáme a ptáme se i na věci s problémem nesouvisející“. Ano, ale důkladný rozhovor je velmi důležitý. Náš pacient nemusí trpět pouze tím problémem, který je pro majitele viditelný, ale můžou ho trápit další skryté potíže a vady na které nás odpovědi majitele nasměrují. Po různě dlouhém rozhovoru následuje vyšetření pacienta.

Nejdříve pacient podstoupí „základní klinické vyšetření“, kde lékař posoudí konkrétní problém ale i celkový zdravotní stav pacienta. V rámci klinického vyšetření dentice se za plného vědomí pacienta podíváme na zuby. Vzhledem k velmi dlouhé a úzké dutině ústní je toto vyšetření u drobných savců mnohem náročnější než u kočky a psa. Během vyšetření nejdřív kontrolujeme řezáky, jejich postavení, zbarvení a obrus. Pak následuje vyšetření nepravých stoliček a stoliček. Na to používáme otoskop nebo pediatrický laryngoskop. Jedná se o nebolestivé a neinvazivní vyšetření a většina našich pacientů ho zvládá zcela bez problémů. Jsme schopni odhalit základní a někdy i rozsáhlejší problémy zubů, ale toto vyšetření má své velmi velké omezení. Ne každý pacient je dostatečně spolupracující a nechá se podívat do tlamičky a odhalíme opravdu jenom ty snadno viditelné a velké problémy související s prorůstáním klinických korunek, nebo poškozením měkkých tkání.

Dr. Mikolášiková vyšetřuje dutinu ústní pacientaPo základním vyšetření konzultujeme s majitelem zdravotní stav jeho miláčka. Pokud je v průběhu základního posouzení stavu dutiny ústní zjištěn patologický proces, je intraorální vyšetření ukončeno a pacient je po domluvě s jeho majitelem objednán na odborné stomatologické ošetření, které probíhá již v sedaci nebo celkové anestezii. Problematice onemocnění drobných savců a zejména stomatologii drobných savců se na našem pracovišti věnuje MVDr. Barbora Mikolášiková, ke které je také většina pacientů s tímto problémem objednána.

thumbnail_IMG_1004Doktorka Mikolášiková má zkušenosti s chovem exotických zvířat a drobných savců a již během studia byla účastníkem mnoha vzdělávacích akcí s touto tématikou. Po nástupu do praxe své vědomosti v oboru dál pravidelně udržuje a rozšiřuje a naši pacienti tak můžou dostávat péči na velmi vysoké úrovni. Majitelé ji vyhledávají zejména díky mnohaletým zkušenostem s diagnostikou a terapií onemocnění drobných savců a také kvůli jejímu empatickému přístupu jak k pacientovi, tak k jeho majitelům.

** Ošetření v sedaci: ** Pokud majitel souhlasí, domluvíme termín ošetření pacienta v sedaci. Pro vaše miláčky provádíme vyšetření v těch nejšetrnějších podmínkách. Anesteziologický protokol je pečlivě individuálně zvolen na míru konkrétního pacienta a jeho potřeb, a dle očekávané náročnosti zákroku. Používáme výhradně inhalační anestezie, případně u těžších a velmi bolestivých zákroků v kombinaci s injekční anestezií z důvodu většího tlumení bolesti. Během vyšetření v sedaci paní doktorka kompletně prohlédne a vyšetří všechny zuby jak vizuálně, tak pomocí sondy. Může tak odhalit mnohem vážnější problémy. Například zlomeniny zubů, protože zuby se u králíků a morčat lámou podélně. Bez plného přístupu do tlamičky není možné takovéto zlomeniny odhalit. Veškeré nálezy průběžně zaznamenává do stomatologické karty pacienta, k evidenci pro případné opakované ošetření. V této části paní doktorka ošetří nejzásadnější léze. Zbrousí prodloužené části zubů, ošetří poraněné tkáně a v případě potřeby vyčistí mezizubní a periodontální prostory. Dalším důležitým krokem je poté v našich podmínkách, po domluvě s majitelem, RTG vyšetření hlavy. V tomto místě je potřeba upozornit na nešvar, který v České republice stále místy přetrvává. Úpravy zubů bez použití anestézie, či s použitím pomůcek k tomu nevhodných (např. kleště na drápy), se považují za týrání zvířat (Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání). Stříhaní zubů kleštěmi je proces velmi bolestivý! Dochází velmi často ke zlomeninám zubu, a to jak viditelným, tak mikroskopickým. Tato mikroskopická poškození skloviny můžou vést k infekci a pacientovi tak hrozí vznik abscesu. Na zub také během stříhání působí torzní síly a dochází k narušení směru růstu zubu již na úrovni růstového lůžka zubu. Korekce takového zubu k normálnímu růstu je poté nemožná a zub je nutno odborně vytrhnout. Bohužel se stále najdou tací z řad „veterinářů“, kteří tento způsob „pomoci“ pacientovi pořád aplikují. Nenechte své mazlíčky ošetřovat tímto bolestivým způsobem.

thumbnail_IMG_6689


** RTG vyšetření hlavy: ** RTG vyšetření hlavy by mělo být provedeno pokaždé, pokud je to možné. Může pomoct odhalit okem neviditelné problémy lehce přehlédnutelné během základního vyšetření. Díky RTG vyšetření posoudíme kostní podklad hlavy a celou délku zubů. Na našem pracovišti se standardně využívá dentální rentgen a kombinace extraorálních a intraorálních projekcí. Dentální rentgen nám umožňuje přesně zacílit vyšetřovanou oblast a méně zatěžovat okolní prostředí rentgenovým zářením. Pro pacienta i pro personál je toto vyšetření šetrnější a zároveň nabízí větší výtěžnost. Používáme velmi malé senzory s vysokým rozlišením pro nepřímou digitalizaci. Výsledný obraz je po nasnímaní digitalizován a zobrazen na monitoru PC pro další interpretaci. U některých pacientů je RTG vyšetření nedostatečné a majitelům je navrženo referování na specializované pracoviště s doporučením pro CT vyšetření oblasti hlavy pacienta. Jedná se o malé množství pacientů s velmi pokročilým onemocněním.

Pecka 1** Stomatochirurgické ošetření pacienta:** Na základě kombinace klinického vyšetření tlamičky a zobrazovacích metod, je paní doktorkou u daného pacienta pečlivě naplánován další postup, lehčí případy se daří ošetřit jednorázově. Většinou se jedná o přímou korekci délky zubů, případně může být na základě RTG vyšetření indikováno vytržení jednoho nebo více zubů. Někdy je nutné opakované ošetření a korekce za účelem dosažení správného skusu. Nejtěžší případy musí podstoupit rozsáhlejší chirurgické ošetření, zejména pokud se jedná o vytržení (extrakce) těžko přístupných zubů. U tohoto typu ošetření je nutné použit přístup k zubům z vnější strany hlavy chirurgickým způsobem, což může být zejména pro majitele náročnější a hůř zvladatelné. Z toho důvodu paní doktorka Mikolášiková pečlivě plánuje veškeré postupy jedině a pouze po důkladné konzultaci s majitelem. Pečlivě vysvětlí aktuální nález u daného ošetřovaného pacienta, tak aby majitel problematice dostatečně porozuměl a mohl se informovaně rozhodnout ohledně dalšího postupu. Majiteli při tom vše názorně ukazuje na modelech nebo obrázcích pro lepší přehlednost. Navržené postupy a techniky jsou vždy v souladu s nejnovějšími poznatky veterinární medicíny, tak aby byl zachován co nejdelší život pacienta ve zdraví a komfortu.

thumbnail_IMG_0161V případě, že má váš drobnosavčí společník problémy, neváhejte nás kontaktovat a domluvit si vyšetření na našem pracovišti. I v tomto případě platí, že prevence je lacinější než léčba. Včasné odhalení stomatologických problému zejména u králíků a morčat zabezpečuje dlouhodobý komfortní život po boku svého majitele.

V případě zájmu o ošetření na našem pracovišti nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 724 704 470

Pokud nejste našimi klienty a Váš ošetřující lékař tento typ vyšetření nenabízí, můžete se k nám objednat na vyšetření a konzultaci. Po případném nastavení léčby si Vás převezme Váš ošetřující lékař zpátky do péče. K nám poté můžete docházet pouze na stomatologické kontroly.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace