Zubní kámen - onemocnění dutiny ústní psů a koček

Podle posledních studií 80 % psů a 70 % koček před dovršením dvou let vykazuje onemocnění zubů a dutiny ústní.

Jedná se hlavně o zubní plak a zubní kámen – odontolithiasis, zánět dásní – gingivitis, zánět závěsného aparátu zubu – parodontitis, zánět měkkých tkání dutiny ústní – stomatitis.

Zubní plak a zubní kámen

Příčiny vzniku zubního kamene:

Zubní plak je prokazatelně nejvýznamnějším faktorem vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Je to měkká nažloutlá do jisté míry neviditelná vrstva, která se tvoří na zubech. Zubní plak je tvořen mikroorganismy, kterých se vyskytuje v dutině ústní až 300 druhů. Vyskytují se v dutině ústní zvířat přirozeně. Pokud je však jejich rovnováha narušena, přemnoží se a uchytí se na sklovině zubu a vytvoří tzv. biofilm (povlak), na kterém ulpívají další složky jako jsou bílkoviny slin, kousky odumřelé tkáně, minerální prvky a zbytky potravy (hlavně polysacharidy). Mikroorganismy při svém metabolismu na povrchu zubu produkují kyseliny a ty způsobují odvápnění zubní skloviny a tím narušení zubu, a vytvoření zubního kazu. Zubní kaz se u zvířat nevyskytuje v takové míře jako u lidí. Větším problémem se stává to, že do již vytvořeného zubního plaku se ukládají minerály anorganických solí (mineralizace zubního plaku), zbytky potravy, odloupané epitelie. Tyto na sebe nasedající vrstvy vytvoří nejdříve měkký a později tvrdý zubní kámen. Ten narušuje zubní sklovinu, působí na dáseň mechanicky a může vyvolat další stupeň onemocnění a tím je zánět dásní – gingivitis.

Jak poznat přítomnost zubního plaku a zubního kamene:

Méně nebo více viditelný povlak na zubech, zápach z dutiny ústní (produkt metabolismu bakterií), postupné usazování zbytků potravy a mineralizace v zubní kámen. Zubní kámen může mít barvu nažloutlou, přes hnědou až šedočernou. Dále je patrný otok dásní, zčervenání, zvýšená citlivost, krvácení. Zvířata mají všeobecně nižší práh bolestivosti, proto si majitel ani nemusí povšimnout problému skrytého v dutině ústní. Ve chvíli, kdy se tento stav natolik zhorší, že pacient přestane přijímat potravu, majitel přichází na ošetření do veterinární ambulance. Zubní kámen již nelze odstranit čištěním kartáčkem. Je potřeba navštívit veterinárního lékaře.

A) zdravé zuby a zdravá dáseň
B) plak a počínající zánět dásní
C) zubní kámen a zánět dásní
D) poškození závěsného aparátu zubu
  1. zdravé zuby a zdravá dáseň
  2. plak a počínající zánět dásní
  3. zubní kámen a zánět dásní
  4. poškození závěsného aparátu zubu

Zánět dásní – Gingivitis

Příčiny vzniku zánětu dásní:

Hlavní příčinou tohoto onemocnění je nedostatečná ústní hygiena a přítomnost bakterií na povrchu zubu vytvářející zubní plak, který není odstraněn a jeho mineralizací vznikne zubní kámen. Ten pak mechanicky narušuje dásně a působením bakteriálních toxinů vzniká zánět dásně.

Příznaky zánětu dásní:

Zánět dásní se projevuje červeným okrajem v místě, kde zub přechází v dáseň. Dáseň může zduřet nebo naopak být křehká, je citlivá, bolestivá. U takto nemocných dásní dochází snadněji k jejich poranění a krvácení.

Pokud se zánět dásní neléčí, vede k vážnější formě onemocnění, která zasahuje do hlubších vrstev a postihuje podpůrné tkáně zubu a jeho závěsný aparát, vzniká tak parodontitida.

Zánět závěsného aprátu zubu – Parodontitis

Příčiny vzniku zánětu

Parodont – (závěsný aparát zubu) se skládá z dásně, kostěného zubního lůžka, cementu pokrývajícího kořen zubu a závěsných vazů. Vazy vedou z kosti k povrchu kořene zubu a upevňují zub ke kosti zubního lůžka. Toto spojení je pevné a pružné, avšak mechanickým působením zubního kamene a společně s působením toxinů bakterií dochází k jeho narušení. Tento proces vede k tomu, že všechny tyto struktury jsou drážděny a nevratně poškozovány a vzniká tak hluboký zánět. Parodontální onemocnění se projevuje zčervenáním dásní, otokem, krvácením, tvorbou defektů a kapes v dásni (tzv. chobotů), citlivostí na dotek a zvýšenou bolestivostí. Všechny tyto projevy tvoří příznivé prostředí pro přežívání rozmnožování škodlivých bakterií, které působí akutní nebo chronickou formu zánětu. Tím dochází k postupné destrukci závěsného aparátu zubu, ústupu dásně a odhalování krčku zubu a jeho uvolňování. Rizikové faktory pro vznik parodontitidy jsou především špatná ústní hygiena, přítomnost zubního plaku a zubního kamene. Vliv mají ale i genetické predispozice a složení stravy, které může být naprosto stěžejní. Doporučujeme krmit výhradně bezobilné, vysoce kvalitní granulované krmivo již od štěněcího věku.

Příznaky parodontitidy

Ustupující dásně, obnažování krčku zubu, krvácení z dásní a zvýšená citlivost, otok, zvětšování dásňového žlábku okolo zubu. Od postupného uvolňování zubu až po konečnou fázi a jeho ztrátu. Možné je i poškození kosti a čelisti. Zápach z dutiny ústní.

Dentální onemocnění s ním spojená rizika

Dalším velmi významným faktorem onemocnění dutiny ústní je možnost rozšíření bakterií z dutiny ústní pomocí krevního oběhu do celého těla. Tímto způsobem se mohou bakterie usadit kdekoliv. Nejčastěji však postihují srdeční chlopně, ledviny a játra. Poškozují orgány a urychlují jejich selhávání. Dalším faktorem je i to, že postižený pacient může infekci přenést na majitele.

Příznaky dentálního onemocnění

Prevence

Domácí péče je hlavní součástí. Základem prevence je péče o dutinu ústní. Pravidelné čištění zubů vhodnými prostředky 1× denně. Jedná se o nejúčinnější způsob odstraňování zubního plaku. Nezbytným vybavením je kartáček na zuby. Správný typ je třeba vybrat dle typu a velikosti zvířete. Nedoporučují se používat prstové kartáčky, nevyhovují z hlediska špatného přístupu k subgingiválním oblastem, navíc se zvyšuje riziko pokousání. Kromě veterinárních kartáčků je možnost použití běžných humánních kartáčků s měkkými štětinami. Nedoporučuje se však používání humánních zubních past, jsou nevhodné a mohou být dokonce nebezpečné. Pro zvířata existuje široký sortiment veterinárních zubních past, které jsou ochucené a s obsahem speciálních enzymů rozpouštějících zubní plak. Aby mnělo čištění zubů správný účinek je nutné začít co nejdříve. Štěně i kotě si na čištění mnohem lépe přivykne než dospělý jedinec. Postupným každodenním učením si mládě zvykne na přítomnost kartáčku v dutině ústní. Nejlepší je, pokud vždy před krmením ošetříte chrup. Stane se to i pro Vás pravidlem.

Další způsob minimalizace tvorby zubního plaku a následného dentálního onemocnění je použití speciální stravy, žvýkacích předmětů a pamlsků, případně přípravků do pitné vody. Avšak mechanickému odstraňování zubního plaku pomocí zubního kartáčku se nevyrovná žádná z těchto výše uvedených metod. S výběrem vhodného zubního kartáčku a pasty Vám rádi poradíme na našem pracovišti. Stejně tak Vám předvedeme, jakým způsobem o chrup správně pečovat a předcházet tak dentálnímu onemocnění.

Pokud již zubní plak mineralizuje, vytvoří se zubní kámen, nelze ho již efektivně odstranit v domácím prostředí, nelze čekat a je nezbytné ho odstranit profesionálně v celkové anestezii. Nedoporučuje se odstranit zubní kámen při plném vědomí čí mírné sedaci. Takové ošetření není dostačující. Protože není možné dokonale vyšetřit pacienta, zjistit všechny možné patologie. Přístup do všech mezizubních prostor je omezen. Navíc plak i zubní kámen se po takovém ošetření rychle tvoří znovu. Pochopitelně ošetření v celkové anestezii vede ke zvýšení celkových nákladů, ale je rozhodně dokonalejší a pro pacienta méně stresující. Během tohoto ošetření, které provádí výhradně veterinární lékař, se vykoná kompletní revize ústní dutiny, odstraní se zubní kámen, provede se výplach žlábků v mezizubním prostoru a dásní, vyleští se zubní sklovina, případně se odstraní zuby vadné a uvolněné ze závěsného aparátu. I z hlediska časového má toto ošetření trvalejší charakter. Samozřejmě i po takovém ošetření je nutná preventivní péče. Není na místě obávat se anestezie. Samozřejmě anestezie s sebou nese určitou míru rizika, ale pokud je pracoviště vybaveno kvalitním anesteziologickým přístrojem, je provedeno preanestetické vyšetření a anestezie se vede adekvátně k věku a stavu zvířete, tak se tyto rizika minimalizují. Zubní kámen, zánět parodontu, a riziko systémové infekce je pro pacienta daleko větším nebezpečím.

V naší ordinaci Vám rádi poradíme s ošetřením dutiny ústní Vašeho psa nebo kočky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace